top of page

INFORMACIÓ TRÀMITS INSCRIPCIÓ

Per a poder entrar a formar part com a jugador del C. E. Alcover, heu de seguir aquests pasos:

1er. Descarregar l'arxiu en PDF de l'inscripció per poder imprimi'l en paper per entrega'l en mà a les oficines del Club juntament amb la fotocòpia del dni del jugador/a.  

2on. Fer ingrés o transferència bancària en la modalitat escollida al número de compte indicat a la pàgina inscripcions de la web.  

3er. Passar revisió mèdica del jugador/a en els centres mèdics autoritzats (en cas de que toqui). La revisió mèdica és vàlida per dos anys.

4art. Si es la primera vegada que el jugador està federat us heu de donar d’alta al Portal del Federat.
Per fer-ho, el club esportiu alcover et facilitarà unes dades y per registra-te, hauràs de seguir les instruccions del següent tutorials.  https://www.futbol.cat/fnfg/

Un cop registrat hauràs de fer efectiu el pagament del portal de federat i de la assegurança mèdica.

5e. Recollir les mitgetes i pantalons a les oficines del Club, a les oficines del Camp de futbol els dimarts de 19 a 20:30 hores

bottom of page